Looking Back on a Year of Assault & Recovery September 27, 2021 Armenian history is full of tragic dates in which significant human and material losses have been inflicted on the Armenian nation. September 27, 2020 has come to take its place in that infamous row of dates, one more date that we will commemorate with awe and respect to the thousands who gave their lives for the homeland. This is not… Read More

On September 21, 2021 the Republic of Armenia celebrates the 30th anniversary of its independence. The most somber one in the history of the young republic.. The shadow of the 2020 Artsakh war and its horrific consequences lay heavy on Armenians, both in the Homeland and the Diaspora. Division runs deep and the public discourse is ugly. Some are sunk deep into depression and stuck there in a state of paralysis.

It is with great sorrow that we share the unfortunate news of the passing of Peter Kougasian, Esq. on Monday, September 6, 2021. Peter was an elected member of the AMAA Board since 1996, serving as both Vice President and as Chairman of the Armenia Committee. He also served as Moderator of the Armenian Evangelical Church of New York for many years. Peter was Assistant District Attorney in New York. Joining the… Read More

Imitating the game show ‘Jeopardy,’ I am in search of a question that would best conform to the above answer. They might not be scarce. The above ‘answer’ constantly roamed in my mind as I swept through the countries I visited in May and June. Syria and Lebanon; which have constituted the historic lion’s share of AMAA’s global mission and ministry field and Armenia and Artsakh; which prize the current lion’s share…. Read More

By Elise Kalfayan The Armenian Missionary Association of America (AMAA) will hold its 102nd Annual Meeting Banquet Saturday, October 23, 2021, at First Armenian Presbyterian Church in Fresno, CA, featuring a keynote by State Minister of the Republic of Artsakh Artak Beglaryan. AMAA Board Member LindaKay Abdulian, President of National Raisin Company, is organizing this year’s Banquet and will serve as Mistress of Ceremonies. She and her husband Dr. John Abdulian are… Read More

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոթը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2021-ին, Ֆրէզնոյի Առաջին Հայ Երիցական Եկեղեցիի դահլիճին մէջ, որու ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար՝ Արտակ Բեգլարյանը։

RSVP by Saturday, October 9, 2021