Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէն՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Ուղերձը Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի 170-ամեակի Յոբելինական Հանդիսութեան

Պատւոյ հիւրեր, հոգեւոր եղբայրներ եւ սիրելի հանդիսականներ,

Հաւաքուած ենք այստեղ տօնելու Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 170-ամեայ Յոբելիանը: Երջանիկ զուգադիպութեամբ մը այս օրերուն Հայաստանի Հանրապետութիւնն ալ կը տօնէ իր անկախութեան 25-ամեակը:

Այս զոյգ առիթներով կ’ողջունենք ձեզ բոլորդ ալ յանուն Հայ Աւետարանական Համաշխարհային խորհուրդին:

170 տարիներ շարունակ Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին հաւատարիմ մնացած է իր անունին, կոչումին եւ առաքելութեան, որուն համար Աստուծոյ փառք կուտանք:

Իմաստով մը, Իր անունը կրող 3 բառեր կ’արտայայտեն մեր եկեղեցւոյ կոչումն ու առաքելութիւնը:

Երեք բառեր, որոնք յատկանշական են Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի:

170 տարիներ առաջ երբ ծնունդ առաւ մեր եկեղեցին Պոլսոյ մէջ, անոր հիմնադիրները զայն անուանեցին Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի.

  1. Նախ եւ առաջ մեր Եկեղեցին  Հայաստանեայց է, ՀԱՅ Եկեղեցի է, որովհետեւ ան ծնաւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ ծոցին մէջ, մնաց, եւ կը մնայ հայկական Եկեղեցի: 170 տարիներ շարունակ ան Հայ Եկեղեցի է իր կոչումով եւ առաքելութեամբ, իր յոյսերով եւ յոյզերով, իր մտահոգութիւններով եւ մարտահրաւէրներով:
    Մենք Հայ եկեղեցի ենք, հպարտ ենք մեր հայութիւնով, հպարտ մեր ազգով ու մեր հայրենիքով: Եւ Հայ ազգին ու հայրենիքին համար մատուցած ենք մեր ծառայութիւնը հոգեւոր, կրթական, մշակութային եւ ընկերային մարզերու մէջ:
  2. Մեր Եկեղեցին նաեւ Աւետարանական Եկեղեցի է: Աւետարանական՝ որովհետեւ Աւետարանը, Քրիստոսի սիրոյ եւ փրկութեան Բարի Լուրը, մեր կեանքի եւ գործի հիմնախարիսխն է: Աւետարանը մեր անհատական, հաւաքական եւ եկեղեցական կեանքի գերագույն հեղինակութիւնն է: Աւետարանը մեր պարծանքն է: Զայն տարածելը մեր պարտականութիւնն է: Հայց. Աւետարանական Եկեղեցին կը հաւատայ որ ամէն մարդ պէտք է ընդունի Բարի Լուր եղող Քրիստոս որպէս իր կեանքի Տէր եւ Փրկիչ:
  3. Մեր Եկեղեցին նաեւ Եկեղեցի է, բառին բովանդակ իմաստով, այսինքն Հաւատացեալներու Ժողովք: Ան ժողովարան չէ, աղանդ չէ, այլ անբաժանելի մէկ մասը Քրիստոսի Տիեզերական/ընդհանրական Եկեղեցիին: 170 տարինէրէ ի վեր  անոր կոչումը եղած է Կենաց Բանին Քարոզութիւնը, Աստուծոյ խօսքը քարոզելը, Քրիստոնէական Դաստիարակութիւն ջամբել, Քրիստոնէական հաղորդակցութեան կապեր հաստատել Քրիստոնեայ եկեղեցիներու հետ: 170 տարիներէ ի վեր ան կենդանի վկան եղած Քրիստոսի – Անոր անունով վկայած է եւ ծառայած, թէ՛ Հայ ազգին եւ թէ՛ մարդկութեան:Սիրելի հանդիսականներ, այսօրուան այս հաւաքոյթը հոգեւոր խնճոյք մըն է ամէնուս համար ուր մէկտեղուած ենք տօնելու Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ 170 ամեակը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 25 ամեակը:

Աստուած օրհնէ մեր Եկեղեցին եւ Աստուած օրհնէ մեր Հայրենիքը:

Կեցցէ՛ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին եւ կեցցէ՛ ազատ անկախ Հայաստանը:

25 Սեպտեմբեր, 2016
Երեւան, ՀՀ