Armenian Evangelical Church Community Honors Rev. Dr. Vahan H. Tootikian

Armenian Evangelical Church Community
Honors Rev. Dr. Vahan H. Tootikian
On His 60th Anniversary of Christian Ministry
(See English text below)
——————————————————————————————-
Յոբելինական Ճաշկերոյթ
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի
Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Առիթով

Լուիզա Ճանպազեան

Rev. Dr. Vahan Tootikian addressing guests at Derian Hall, Armenian Cilicia Evangelical Church

Կիրակի, 17 Մարտ, 2019-ի երեկոյեան, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան (Միութիւն), ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (Աւետարանչական) հովանաւորութեամբ յատուկ յոբելինական ճաշկերոյթ մը տեղի ունեցաւ Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցիի Տէրեան սրահէն ներս՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի հովուական եւ հանրային ծառայութեան 60-րդ տարեդարձի բարեբաստիկ առիթով։ Ճաշկերոյթին ներկայ էին հոծ թիւով հիւրեր՝ ինչպէս գործակից հովիւներ, բարեկամներ եւ ընտանեկան պարագաներ։

Ճաշկերոյթի Յանձնախումբի Ատենապետ եւ հիւրընկալ եկեղեցիի Աւագ Հովիւ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան բարի գալուստի իր խօսքին մէջ վեր առաւ Վեր. Թութիկեանի կենսագրականը, անոր ծառայութեան կարեւորութիւնը եւ Փառաբանութեան երգով ու աղօթքով բացուած յայտարարեց Գոհաբանական Ճաշկերոյթը։

Յայտագրի ընթացքին իրենց շնորհաւորական խօսքերով եւ Վեր. Թութիկեանի հետ իրենց ունեցած կեանքի յուշերով խօսք առին Վեր. Վաչէ Էքմէքճեան՝ Միութեան Նախագահ, Տօքթ. Նազարէթ Տարագճեան՝ Աւետարանչականի Վարչութեան Նախագահ, Վեր. Ռան Թովմասեան՝ երկար տարիներու գործակից, Դոկտ. Գնել Դուրեան՝ Վեր. Թութիկեանի երկրորդական վարժարանի օրերու վաղեմի ընկեր, Ճոյս Փիլիպոսեան Սթայն՝ Սթիվըն Փիլիպոսեան Հիմնարկի Ատենապետ, Տօքթ. Մայքըլ Ոսկեան՝ Վեր. Թութիկեանի փեսան եւ Աւետարանչականի Փոխ Նախագահ, Ճորճ Բամպակեան՝ Վեր. Թութիկեան աներձակը, Տէր Սարգիս Քհն. Պետոյեան՝ յանուն Յովնան Արք. Տէրտէրեանի, Տէր Գարեգին Քհն. Պետուրեան՝ յանուն Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի, Օշին Քէշիշեան՝ Քալիֆորնիայի Օպզըրվըր (Armenian Observer) թերթի խմբագիր եւ Եսթեր Չէլէպեան Թոկնոզի՝ Լոս Անճելոսի Քեսապի Ուսումնասիրաց Միութեան Վարչութեան Նախագահ։

Pianist Suzy Baghdoyan, Soloist Arpy Aintablian and Rev. Dr. Vahan Tootikian

Գեղարուեստական բաժնին մէջ երգչուհի Արփի Այնթապլեան հրամցուց քանի մը հոգեւոր եւ հայրենաշունչ երգեր՝ Սիւզի Պաղտոյեանի դաշնակի ընկերակցութեամբ եւ Սոնա Խանճեան ասմունքեց Դանիէլ Վարուժանի «Ցան» բանաստեղծութիւնը։

Յայտագրի վերջին մասով խօսք առին Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան (փոխան Միութեան Հովուապետ Վեր. Պերճ Ճամպազեանի, որ կամքէ անկախ պատճառներով երկրէն կը բացակայէր) եւ Տիար Զաւէն Խանճեան Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէնը։

Վեր. Մկրտիչեան իր խօսքը սկսաւ Աստուածաշնչական մէջբերումով թէ, «Մշակը իր վարձքին արժանի է» (Ղուկ. 10:7) եւ ապա վեր առաւ Վեր. Թութիկեանի տարիներու նուիրական վաստակը եւ անոր 42 գիրքերու հրատարակութիւնները, ու յիշելով Թէքէեանի «Հաշուեյարդար»ը ան շեշտեց թէ «Վեր. Թութիկեան իր 60 տարիներու ընթացքին հաւատարմաբար տուաւ այն, ինչ որ ստացած էր։ Անշահախնդրօրէն տուաւ եւ ցանեց Քրիստոսակեդրոն հաւատք եւ ազգային պատկանելիութեան գիտակցութիւն։ Անվարան կարելի է նկատել զինք, այսօրուայ, Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի «քալող հանրագիտարանը»։ Ան ինչ որ տուաւ մարդ արարածին, ա՛յն մնաց, որու համար այսօր Աստուծոյ փառք կու տանք Վեր. Թութիկեանի նուիրական ծառայութեան համար՝ յատակապէս Համաշխարհային Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի դաշտին մէջ»։

Պր. Խանճեան իր ելոյթով անդրադարձաւ Վեր. Թութիկեանի անձին, կեանքին եւ հոգեմտաւոր վաստակին։ «Վեր. Թութիկեան իր կեանքով, կենցաղով, եւ արդիւնաբերութեամբ կատարելապէս կը մարմնացնէ հետեւեալ երեք ձիրքերը» ըսաւ ան։ «Անոր ԿԱՄՔը կը հպատակի իր ամռակուր համոզումներուն, որոնք հիմնուած են նախ Աստուծոյ Խօսքին եւ ապա անկէ բխած մարդկութեան հանդէպ իր տածած սիրոյն: Վեր. Թութիկեանի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ կարգապահութիւնը եզակի է եւ ներգործիչ: Եւ վերջապէս ԿԱՄՔն ու ԱՇԽԱՏԱՆՔը տրամադրութիւններ են որոնք անկասկած կարօտ են շարժակի ուժի եւ քաջութեան: Եւ ահա հոս է որ անհրաժեշտ է մտային եւ ֆիզիքական ԿՈՐՈՎի ուժը, կարողականութիւնը եւ կատարելագործելու քաջութիւնը, զոր կ’արժեւորէ ԿԱՄՔի վրայ հաստատուած արդիւնաբերելու ԱՇԽԱՏԱՆՔը» եզրակացուց ան:
Յայտագրի աւարտին՝ իր խօսքին մէջ Վեր. Թութիկեան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց Միութեան, Աւետարանչականին եւ Ճաշկերոյթի Յանձնախումբին՝ ճաշկերոյթի կազմակերպման իրենց ժրաջան աշխատանքին համար։ Շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ ներկաներուն եւ ապա իր երախտագիտութիւնը բարձրացուց առ Աստուած Տիրոջ այգիին մէջ 60 տարիներու իր ծառայութեան մեծ շնորհքին համար։ «Ինչ որ եմ եւ ինչ որ ունիմ Իրեն կը պարտիմ եւ փառք կու տամ Իր սուրբ Անուան եւ Իր շնորհած պարգեւներուն համար» ըսաւ ան։

Benediction offered by Rev. Dr. Vahan Tootikian joined by Ministers present at the Banquet.

Յայտագիրը իր աւարտին հասաւ Տէրունական Աղօթքի՝ Հայր Մեր-ի յոտնկայս երգեցողութեամբ, դաշնակի ընկերակցութեամբ Եսթեր Ասիլեանի եւ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Օրհնութեան աղօթքով՝ ընկերակցութեամբ ներկայ գտնուող բոլոր հովիւներուն։ Վեր. Թութիկեանի հովուական եւ հանրային ծառայութեան առիթով նուիրատութիւններ եղան եւ կը շարունակուին ըլլալ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութեան մօտ իր անունով հաստատուած անձեռնմխելի հիմնադրամի մը։

Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան ծնած է Սուրիա՝ Քէսապի Էքիզօլուք գիւղը եւ նախնական ուսումը ստացած է Քեսապի Հայ Աւետարանական Նահատակաց վարժարանին մէջ: Ապա իր ուսումը շարունակած է Հալէպ, Պէյրութ, եւ հասած մինչեւ հեռաւոր Միացեալ Նահանգներ, ուր տիրացած է Դոկտորի տիտղոսին՝ աստուածաբանութեան մէջ: Ան իր հովուական ծառայութիւնը մատուցած է Դամասկոսի (Սուրիա), Գահիրէի (Եգիպտոս), ինչպէս նաեւ Միացեալ Նահանգներու Ուոթըրթաունի (Մէսէչուսէց) եւ Տիթրոյթի (Միշիկըն) Հայ Աւետարանական Եկեղեցներուն մէջ։ Վեր. Թութիկեան նաեւ ընտրուած է Միութեան Նախագահ չորս տարբեր տարեշրջաններու։ Ան եղած է դասախօս Միշիկընի Lawrence Technological University-ի ինչպէս նաեւ University of Michigan-ի մէջ։ Վեր. Թութիկեան վարած է Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Նախագահի պաշտօնը իսկ վերջին 17 տարիներուն կը վարէ Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը: Ան նաեւ պատուակալ հովիւն է Տիթրոյթի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին։ Հեղինակած է 42 հատորներ:


Armenian Evangelical Church Community Honors

Rev. Dr. Vahan H. Tootikian on his 60th Anniversary of Christian Ministry

By Elise Kalfayan

Program participants at the Testimonial Banquet; Rev. Dr. Vahan Tootikian center back.

Gathered in Pasadena at the Armenian Cilicia Evangelical Church on Sunday, March 17, 2019 were leaders and supporters of the Armenian Evangelical church community, Kessab Educational Association, Armenian Missionary Association, and other Armenian religious and cultural organizations, for a testimonial banquet and celebration honoring pastoral leader, executive, and author Rev. Dr. Vahan Tootikian for his 60th anniversary of Christian ministry.

The celebration was organized by the Armenian Evangelical Union of North America (AEUNA) and the Armenian Missionary Association of America (AMAA). Rev. Tootikian has served both organizations in many capacities for decades, including as current and long-time Executive Director of the Armenian Evangelical World Council. His years serving churches includes pastoring the Armenian Evangelical Church of Damascus, Syria, along with serving as principal of the local school (1959-1960); Armenian Evangelical Congregational Church, Cairo, Egypt (1960-1965); Armenian Memorial Church of Watertown, MA (1965-1975).

Rev. Dr. Vahan Tootikian is Minister Emeritus of the Armenian Congregational Church of Greater Detroit, where he served from 1975-2005. A graduate of the Near East School of Theology, Rev. Tootikian did graduate work at Hartford, Harvard, and Andover Newton Theological Seminaries, earning two masters and a doctorate. He has been a lecturer at Lawrence Technological University, Southfield, MI, and a lecturer at the University of Michigan. He was a charter member of the AEUNA in 1971, and the Armenian Evangelical World Council in 1978. Of his many published books, six are currently used as college textbooks in North America and overseas.

Banquet guests filled Derian Hall to capacity. The well-organized program featured more than ten speakers, each of whom presented a different perspective on Rev. Tootikian’s life, relationships, and achievements. Moderator of the AEUNA Rev. Vatche Ekmekjian thanked Rev. Tootikian, who has served multiple times as AEUNA Moderator and in other ecumenical roles, for his example and leadership. President of the AMAA Dr. Nazareth Darakjian thanked Rev. Tootikian for researching, writing, and publishing a history of the AMAA to celebrate the organization’s centennial. Rev. Tootikian’s 42nd book, The Genesis and Early Development of the Armenian Missionary Association of America, is available from amaa.org.

Fr. Sarkis Petoyan, representing the Western Diocese of the Armenian Apostolic Church, read a letter from His Eminence Archbishop Hovnan Derderian. Fr. Karekin Bedourian, representing the Western Prelacy of the Armenian Orthodox Church, also brought greetings from His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian. Members of Rev. Tootikian’s family from as far away as the East Coast were present for the occasion. His son-in-law Dr. Michael Voskian presented a warm and personal tribute, as did brother-in-law George Pambakian.

Representing Minister to the AEUNA Rev. Berdj Djambazian, who was out of the country, Rev. Serop Megerditchian spoke about Rev. Tootikian’s dedicated ministry by quoting Luke 10:7: “The worker deserves his wages”, saying that Rev. Tootikian deserves even more because he is considered a “walking Encyclopedia” of the Armenian Evangelical Church worldwide.

Soloist / soprano Arpy Aintablian sang Rev. Tootikian’s favorite hymns, including the Armenian Evangelical “Kezme Izad”, “Make Me a Blessing”, “Pari Arakil”, and “Kele Kele” by Gomidas. Sona Khanjian recited a beautiful poem of Daniel Varouzhan, “Sermnatzan.”

Armenian Observer Editor Osheen Keshishian joined many of the speakers in hailing the 42 books Rev. Tootikian has published, praising the insights and wisdom in the pages. Kessab Educational Association of Los Angeles President Esther Chelebian Tognozzi along with her endearing comments presented a gold pin-insignia of the KEA to the honoree on behalf of the Kessab community.

Zaven Khanjian, Executive Director/CEO of the AMAA, said, “Rev. Tootikian perfectly fills the following three skills in his life, in his lifetime, and in the ministry. His love is subject to his blatant persuasion, which is based primarily on God’s Word, and then on the love of humanity. Rev. Tootikian’s WORKING DISCIPLINE is unique and practical. Finally, LOVE AND WORK undoubtedly need the power of will, determination and courage. And here we see Rev. Tootikian’s dedicated ministry filled with love and work.”

Additional speakers were Dr. Ken Tourian a classmate and a close friend of Rev. Tootikian, Rev. Dr. Ron Tovmassian, a long-time AEUNA colleague; and Mrs. Joyce Philibosian Stein, Chair of the Stephen Philibosian Foundation and a member of the Armenian Evangelical World Council.

The evening concluded with remarks from the honoree, who was humbled and grateful for the love and appreciation expressed by the community, and after the program ended many stayed to congratulate him and share memories.

On this auspicious occasion, several contributions were made to the AEUNA Rev. Vahan Tootikian Armenian Heritage Endowment Fund.