AMAA Salutes the 25th Anniversary of the Liberation of Shushi

May 9th Celebrations Marked the 25th Anniversary of the Artsakh Republic Defense Army, Victory Day & the Liberation of Shushi

The AMAA is proud to have contributed to the development of Shushi. Thanks to the generous contributions of the Bilezikian and Bedrosian families, the Shushi Kindergarten and the Bedrosian Camp have touched the lives of thousands of children since Shushi’s liberation.

Children, who have since entered the stream of life in Artsakh contributing further to the Republic’s progress, development, defense and advancement.

2-qXpxKtKkiIjJAoLNjhcwvYmo1mmV3doQUWcqflXEWh1-H7K-nYVw3lt1gE4JKUXR2i54QSm5YyydjQbraPha1kpKh7K54YiOeUTpcpToqBpQ9QOwLdk8DW3Z7z7WzHyj0Yo1kbkt9cDQw=s0-d-e1-ft

AMAA Camp Bedrosian in Shushi, Artsakh

We humbly bow and pray to the memory of all who shed their blood gaining this momentous victory in the liberation of Shushi which became the cornerstone of Artsakh’s independence.

aUWoFeu-eCvOu3EPwnjaJTvu8TL9eENvTBwE_7tsvOKWrJTkVXteB_FtrNtlZ1ccSxz568lWP9P5sudtcXw6oHUVQcFMnguazicrD6sGlGc1EwoYYHAiC-V2eU7ekhtcxte9FLptWE_I2tA=s0-d-e1-ft

AMAA Krikor Garabed & Beatrice Bilezikian Kindergarten in Shushi, Artsakh

May God bless the Artsakh Republic and its freedom and peace- loving people.

Zaven Khanjian
AMAA Executive Director/CEO


Message from AMAA-Armenia on the the 25th anniversary of Liberation of Artsakh

Մեր ճակատագիրը ամուր ձեռքերում է – Our Fate is in Strong Hands

Հարգելի՛ հայրենակից

Մեր մայիսյան հաղթանակները Սարդարապատի հերոսամարտում, Երկրորդ համաշխարհայինում և Արցախի պատերազմում հարգանքի, երախտագիտության զգացում են առաջացնում բոլոր այն հայորդիների առջև, ովքեր հանուն Հայրենիքի, հանուն մեր ժողովրդի արժանապատիվ կյանքով ապրելու իրավունքի՝ զոհաբերեցին իրենց կյանքը:  Click here to read more…