AMAA’s “Syria LifeLine” Relocates 113 Syrian Armenians to the Homeland

Paramus, NJ – In the fall of 2015, the Armenian Missionary Association of America (AMAA), as part of its Syria Relief efforts, established the Syria LifeLine program to help willing individuals and families who are victims of the war in Syria to resettle in Armenia. These families had little or no money. The AMAA provided them with all the financial and logistical assistance for ground transportation to Lebanon and subsequently a flight to the safety of the Homeland. To date, through AMAA’s Syria LifeLine, 113 Syrian Armenians have arrived at Zvartnotz Airport in Yerevan, where they were welcomed by AMAA-Armenia staff and social workers and escorted to temporary homes and shelters.

AMAA’s Syria Relief efforts are directed to four areas:

 • Aid to those who wish to stay in Syria and need assistance
 • In conjunction with Armenian Evangelical churches in the communities, aid to those who have found refuge outside the borders of Syria, such as Lebanon and Canada
 • Help to those who are forced to leave Syria and willfully wish to relocate in the Homeland
  Help settle all those who have arrived in the Homeland.

AMAA’s Relief Programs in Syria provide:

 • Food, water, heating and other basic necessities
 • Medical assistance
 • Educational assistance
 • Resettlement in Armenia

AMAA’s Relief Programs in Armenia provide:

 • Temporary housing and rent subsidies
 • Medical and Dental assistance
 • Provisions
 • Infant formula
 • Counseling
 • Entrepreneurship training and job placement support

To coordinate its relief efforts In Armenia, the AMAA cooperates with the Ministry of Diaspora, the Aleppo Compatriotic Union, the Center for Coordination of SyrArmenians’ issues, and the social services departments of the Administrative Districts of the City of Yerevan.

To date, the AMAA has provided over two million dollars for its Syria Relief efforts around the globe. Financial assistance is still needed to ensure our continuous efforts to reach out and help those who are still in Syria and those who are struggling daily to settle in Armenia and re-establish their lives. Your caring gift, no matter how large or small, will help provide much needed relief to these families who have undergone so much suffering and unrest.  They are also in need of your daily prayers.

This slideshow requires JavaScript.

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան “Syria LifeLine” Ծրագիրը կը հովանաւորէ 113 Սուրիահայերու տեղափոխումը դէպի Հայրենիք

Բըրէմըս, Նիւ Ճըրզի – 2015-ի աշնան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ), Սուրիահայերու Օգնութեան իր ծրագրի ոլորտին, ստեղծեց Syria LifeLine ծրագիրը, օժանդակելու բոլոր անոնց, որոնք Սուրիոյ պատերազմին պատճառով, կամովին կը փափաքէին հաստատուիլ Հայրենիքի մէջ։ Այս ընտանիքները կարիքը ունէին նիւթական օգնութեան իրականացնելու իրենց փափաքն ու երազը։ ԱՀԱԸ-ը օժանդակեց այս ընտանիքներուն նիւթապէս, ինչպէս նաեւ մատուցեց յատուկ կարգադրութիւններ անոնց ցամաքի ճամբով դէպի Լիբանան ուղեւորութեան եւ ապա ապահովելով դէպի Մայր Հայրենիք չուերթը։ Մինչեւ օրս, ԱՀԱԸ-ի սոյն ծրագրին միջոցով 113 Սուրիահայեր արդէն հասած են Երեւանի Զուարթնոց Օդակայանը, ուր շատեր դիմաւորուած են ԱՀԱԸ-ի Հայաստանի մասնաճիւղի պաշտօնեաներուն  կողմէ եւ առաջնորդուած ժամանակաւոր բնակարաններ կամ հանրակացարաններ։

ԱՀԱԸ-ի Սուրիահայերու Օգնութեան ջանքերը ուղղուած են՝

 • Օժանդակութիւն բոլոր անոնց որոնք կառչած կը մնան Սուրիական հայրենիքին
 • Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու հետ համատեղ՝ տուեալ համայնքներու մէջ նիւթապէս եւ
 • բարոյապէս օգնել բոլոր անոնց՝ որոնք ապաստան գտած են Սուրիոյ սահմաններէն դուրս այլ
 • երկիրներու մէջ՝ ինչպէս Լիբանան եւ Գանատա
 • Օժանդակել բոլոր անոնց, որոնք անապահով պայմաններու բերումով կը ձգենՍուրիան եւ կը
 • փափաքին հաստատուիլ Հայրենիքի մէջ
 • Օժանդակել բոլոր անոնց, որոնք ապաստան գտած են Հայրենիքի մէջ

ԱՀԱԸ-ի Բարեսիրական Ծրագիրը Սուրիոյ մէջ կ՚ապահովէ

 • Սնունդ, ջուր, ջեռուցում եւ այլ հիմնական կարիքներ
 • Բժշկական ծառայութիւն
 • Կրթաթոշակներ
 • Վերաբնակեցում Հայաստանի մէջ

ԱՀԱԸ-ի Բարեսիրական Ծրագիրը Հայաստանի մէջ կ՚ապահովէ

 • Ժամանակաւոր բնակարաններ եւ տան վարձք
 • Բժշկական եւ ատամնաբուժական ծառայութիւն
 • Խորհրդատուութիւն
 • Մանուկներու յատուկ սնունդ
 • Այլեւայլ կարիքներ
 • ձեռնարկատիրութեան դասընթացքներ եւ աշխատանքի տեղաւորման աջակցութիւն

  Համակարգելու համար Սուրիահայութեան ուղղուած իր բարեսիրական ծրագիրները  Հայաստանի մէջ, ԱՀԱԸ-ը կը համագործակցի Սփիւռքի Նախարարութեան, թաղապետարաններու, Սիրիահայերի Հիմնախնդիրները Համակարգող Կեդրոնի եւ ՀԱԼԷՊ Հայրենակցական Բարեսիրական Միութեան հետ։

  Ցայսօր՝ ԱՀԱԸ-ը տրամադրած է աւելի քան երկու միլիոն տոլար Սուրիահայերու Օգնութեան իր ծրագիրներուն։ Հակառակ Հալէպի ազատագրման եւ տեղացող մահաբեր ռումբերու անմիջական վտանգի խաբանման, Սուրիահայ գաղութը մեր սիրոյ եւ հոգածութեան կարիքը ունի դիմանալու երկրի մէջ տիրող տնտեսական սուր տագնապին եւ պատրաստուելու վերանորոգման աշխատանքներու մեկնարկին։   Օժանդակութեան կարիքը ունին նաեւ բոլոր անոնք,  որոնք տեղափոխուած են Հայաստան, ուր կը պայքարին վերահաստատելու իրենց կեանքը Հայրենիքի մէջ։ Մեր բոլորին նիւթական աջակցութիւնը, հոգ չէ թէ մեծ կամ փոքր, մեծապէս պիտի նպաստէ բոլոր անոնց, որոնք տակաւին կարիքը ունին մեր աջակցութեան՝  ընտանիքներ եւ անհատներ՝ որոնք խիզախօրէն դիմագրաւած են տագնապը եւ տակաւին կը շարունակեն տառապիլ՝  քաղաքական անկայունութիւններու պատճառով։ Վերջապէս, մեր եղբայրները եւ քոյրերը կարիքը ունին նաեւ մեր ամէնօրեայ աղօթքներուն։ Առատաձեռնօրէն շարունակենք նպաստել Սուրիահայ Մայր Գաղութի զաւակներուն՝ կանգուն պահելու համար Եղեռնէն յարութիւն առնող մեր ժողովուրդի առաջին ապաստանարանը։