Banquet in Beirut Dedicated to the AMAA’s 100th Anniversary

(Featured Photo: Cutting the Celebratory Centennial Cake – L to R: Rev. Dr. Paul Haidostian – Chairman of UAECNE Central Committee and President of Haigazian University, Zaven Khanjian – AMAA Executive Director/CEO, Joyce Philibosian Stein, Dr. Nazareth E Darakjian – President of AMAA, Rev. Megrditch Karagoezian – Presdient of UAECNE, Bishop Shahe Panossian – Prelate of the Armenian Apostolic Church in Lebanon, HE Samvel Mgrtchyan – Armenian Ambassador to Lebanon and Rev. Haroutune George Selimian – President of the Armenian Evangelical Community in Syria)

On Thursday evening, May 31, 2018, the Phoenicia Hotel in Beirut was the site of a banquet in celebration of the 100th anniversary of the founding of the Armenian Missionary Association of America (AMAA). Organized by the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East (UAECNE), the event brought together over 220 people, including Armenian Evangelical ministers from the U.S., Australia, Iraq, Syria and Egypt, Haigazian University trustees, AMAA board members, the Bishop Shahe Panossian, Prelate of the Armenian Apostolic Prelacy of Lebanon, a representative of the Armenian Catholic Church, the Ambassador of Armenia in Lebanon, the mayor of Bourj Hammoud, heads of the three Armenian political parties in Lebanon, representatives of a variety of organizations and unions, and many guests.BanquetThe program opened with a word of welcome from the Vice-Chair of Haigazian University’s trustees, Mr. John Sagherian, followed by the opening prayer offered by Rev. Nishan Bakalian.

AMAA President Dr. Nazareth Darakjian in turn offered the Association’s greetings, recalling the importance of 1918 for the Armenian people, who had barely survived the massacres, who had declared the independence of the first Armenian republic, while at the same time in the United States, a group of Armenian Evangelicals were founding the AMAA in order to reach out to the decimated and demoralized survivors of the Genocide. The AMAA worked at rebuilding the educational institutions and churches of the Armenian people, and in 1988 established that same effort in the homeland, following the earthquake there. Therefore, as Darakjian put it, the year 2018 is a year to celebrate the centennial of the rebirth of the Armenian people at every level. Mentioning the AMAA’s work in the U.S., the Near East and Armenia through schools and universities, spiritual activities, camps, relief and social work, he pointed to all of these as ways for children especially to know the great love of God. The newly-established Centennial Fund is AMAA’s way of preparing to meet the continuing challenges and opportunities ahead.

The banquet attendees were treated to the lovely voice of Central High School and Haigazian University graduate Alice Ipradjian, who sang, “Savior, Thy Dying Love” and “Doun im hayreni”.

IMG_0648

Rev. Megrditch Karagoezian, President of UAECNE presents a Commemorative Plaque to Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO

Taking the podium, Mr. Zaven Khanjian, Executive Director/CEO of the AMAA, expressed how the AMAA was a part of the strengthening and rebuilding of Armenia following its 1991 independence, also extending to Artsakh (Karabagh) and the needs there. This multi-faceted service was rendered without complaint and without much fanfare, whether in Armenia or in the Middle East and other places of the Diaspora where Armenians had established themselves. The widow, the orphan, the ill, the adult and the elderly, all were the target of the AMAA’s work. For those suffering and struggling communities in places of unrest in the Middle East, the wounded or grieving in border villages in Armenia, the AMAA strives not just to encourage, but to help them to develop and grow, through education and spiritual enlightenment. The Association’s efforts to spread the gospel in word and deed is founded on their conviction that the Christian faith has always been the key to the progress of the Armenian people in principles of honesty, accountability, transparency and responsibility.

As the crowd enjoyed dinner and conversation around the tables, guitarist Raffi Mandalian and his ensemble filled the banquet hall with an eclectic mix of adaptations of Armenian folk tunes along with jazz and popular standards.

The event included the screening of a short documentary film about the AMAA, with testimonies and location footage of the worldwide scope of its work, entitled “A Legacy of Faith, Love and Service”.

IMG_9237

Ani Darakjian, M.D., former Chair of the Board of Trustees of Haigazian University decorated by the current Chair Hasmig Baran, Ed.D. on behalf of the AMAA

Dr. Hasmig Baran, current Trustee Chair of Haigazian University, joined Mr. Khanjian on the stage to present the AMAA award of appreciation to outgoing HU Chair Dr. Ani Darakjian for her eight years of service ending early this year. Dr. Ani Darakjian was surprised and touched by this gesture, and wished her successor the best.

Concluding the evening’s program, Rev. Megrditch Karagoezian, President of the UAECNE, presented a plaque recognizing the pivotal role the AMAA has played in the Christian testimony of the churches in the Middle East. He offered a benediction and prayer of thanks to God for the blessings bestowed upon the church, after which AMAA and UAECNE heads gathered together to cut the anniversary cake.

These AMAA centennial activities in Lebanon also had the aim to financially help Armenian Evangelical schools in Lebanon, and all funds received were designated for that purpose. In commemoration of the centennial, each banquet attendee received a 112-page bilingual color booklet with detailed information on the rich history and current ministries of the AMAA.


Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Հիմնադրութեան 100-Ամեակի Յոբելենական Ճաշկերոյթ Լիբանանի Մէջ

 Գեղեցիկ զուգադիպութեամբ մը, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հռչակման հարիւրամեակի օրերուն կը նշուի նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) մէկ դարեայ Աստուածահաճոյ նուաճումը: Այս առթիւ տօնակատարութիւններու շարքը սկսաւ Ամերիկայի Արեւելեան Ափէն, հասնելու Սիտնի, Թորոնթօ, Պէյրութ, շարունակուելով Փարիզի եւ Երեւանի մէջ, հուսկ Ամերիկայի Արեւմտեան ափը:

Հինգշաբթի, 31 Մայիս 2018-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Ֆէնիսիա» հիւրանոցի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ ԱՀԱԸ-ի հիմնադրութեան 100-ամեակին նուիրուած ճաշկերոյթը՝ կազմակերպութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան (ՄԱՀԱԵՄ): Ճաշկերոյթը առիթ մը եղաւ, որ աւելի քան 220 անհատներ Լիբանանէն, Ամերիկայէն, Աւստրալիայէն, Իրաքէն, Սուրիայէն եւ Եգիպտոսէն ժամանած Հայ Աւետարանական գործիչներ, Հայկազեան Համալսարանի խնամակալութեան անդամներ, Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան վարչականներ, Լիբանանի Թեմի Առաջնորդ Շահէ Եպս. Փանոսեան, Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ, Լիբանանի մէջ Հայաստանի Լիազօր եւ Արտակարգ դեսպան, Պուրճ Համուտի քաղաքապետ, Լիբանանի Հայկական կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներ, կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ բազմաթիւ հիւրեր, միասնաբար գնահատեն Աւետարանչականի մատուցած անսակարկ ծառայութիւնները:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Հայկազեան Համալսարանի խնամակալութեան փոխ-ատենապետ Տիար Ճան Սաղըրեան, ապա Վեր. Նշան Պագալեան աղօթքի հրաւիրեց բոլոր ներկաները:

Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Նախագահ Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեանը: Ան յիշելէ ետք Աւետարանչականին հիմնադրութեան հակիրճ պատմութիւնը ըսաւ, թէ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութինը ծառայեց Սփիւռքի հայ հասարակութեան եւ 1988-ին իր ներկայութիւնը հաստատեց նաեւ հայրենիքի՝ Հայաստանի մէջ: Ան աւելցուց թէ, այսօր «երբ կը տօնենք 100-ամեակը Ընկերակցութեան, կը տօնենք նաեւ վերածնունդը հայ հասարակութեան: Վերածնունդը հայութեան յոյսին եւ հաւատքին: Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան գործունէութիւններու առանցքը կազմած են ու կը կազմեն մանուկները, որոնց համար առօրեայ դպրոցներ, ճամբարներ, ընկերային կեդրոններ եւ կիրակնօրեայ դպրոցներ կը գործեն Ամերիկայի, Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի մէջ: Մեր բոլոր ճիգերը եւ աշխատանքը անոնց օգնութեան, կրթութեան, հանգստութեան եւ հոգեւոր լուսաւորութեան վրայ կը կեդրոնանան: Շատ աւելի կարեւորը այն է, թէ մեր գործերով եւ օրինակով մանուկները պիտի ճանչնան Աստուծոյ անսահման սէրը: Մանուկներով, երիտասարդներով, Հայկազեանի եւ այլ համալսարաններու ուսանողներով, որոնք կրթաթոշակ կը ստանան ընկերակցութենէն, պիտի զօրանայ մեր եկեղեցիներուն հոգեւոր կեանքը»:

Ան ըսաւ, որ անկանխատեսելի դժուարութիւններ պիտի ըլլան գալիք տարիներուն, «բայց մենք պիտի յաղթահարենք բոլոր մարտահրաւէրները մեր Ընկերակցութեան գործունէութիւններով եւ գալիքին հիմնուելիք 100-ամեակի ֆոնտով, որ պիտի գործածուի նաեւ Միջին Արեւելքի վերակառուցման, դպրոցներու եւ եկեղեցիներու հզօրացման համար»:

Խօսքի աւարտին ԱՀԱ Ընկերակցութեան նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք զոհեցին իրենց ժամանակը եւ իրենց լուման դրին յաջողցնելու Ընկերակցութեան գործունէութիւնները եւ առաքելութիւնները: «Աւետարանչականին ջահը պիտի շարունակենք վառ պահել գալիք տասնամեակներուն ծառայելով եւ հոգալով: Կը հրաւիրեմ, որ միանաք մեզի այս ճամբորդութեան ընթացքին»:

Ելոյթ ունեցաւ Ալիս Իփրաճեան որ իր շնորհալի ձայնով մեկնաբանեց «Յիսուս, քու կեանքդ անգին» եւ «Տուն իմ հայրենի» երգերը:

Խօսք առաւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Տիար Զաւէն Խանճեան, որ շեշտեց, թէ տարիներ առաջ՝ 1991-ին անսալով ցեղի ձայնին եւ հայրենի հողի կանչին՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը «հաստատեց իր ներկայութիւնը ինքնավար եւ ինքնիշխան Հայաստանի եւ Արցախի բազմահազարամեայ հողին վրայ: Մնացեալը պատմութեան կը վերաբերի եւ ապա՝ վկայութիւնն է: Յետ-Եղեռնեան Միջին Արեւելքի անապատներուն մէջ գաղթականական հոսանքներու բերումով աշխարհասփիւռ հայութեան եւ հայրենիքին խարսխեալ հզօրութիւնը եւ ընդհանրապէս հայ ժողովուրդի հոգեւոր, իմացական եւ ֆիզիքական բարօրութիւնը, նկատի ունենալով՝ Աւետարանչականը լուռ եւ անտրտունջ ծառայեց հայ ժողովուրդին: Զանոնք գրկաբաց ընդունող, հայրենիքի մերձակայ Արաբական ասպնջական երկիրներէն մինչեւ Եւրոպա եւ Ամերիկաները կայք հաստատող եւ վերջապէս Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններէն ներս ապրող հայ ժողովուրդին՝ Աւետարանչականը մատուցեց իր բազմաշերտ ծառայութիւնները»: Ան ըսաւ, որ անխարդախ սիրով եւ համապարփակ հոգիով Աւետարանչականը իր հոգածութեան լուման տարածեց «այրիացած մօր, որբացած որդիին, անտէր մանուկին, հիւանդ պատանիին, անխարիսխ չափահասին, կրթութիւն եւ գիտութիւն տենչացող ուսանողին, տարեցին եւ թոշակառուին վրայ»: Անոր ուշադրութեան առարկան դարձան «Ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայրենակորուստ զանգուածներէն մինչեւ Միջին Արեւելքի աղէտաւոր հայութիւնը եւ անկախ հայրենիքի քաղաքացին, սահմանամերձ հայ գիւղը եւ գիւղացին, բանակն ու զինծառայողը, վիրաւորն ու հիւանդանոցը, նահատակ հերոսին ծնողն ու իր զաւակները, ուսումն ու զարգացումը»:

Ան աւելցուց, թէ Աւետարանչականը խիզախօրէն տարածեց Աստուծոյ խօսքը, բաժնեց Քրիստոսի բարի լուրը եւ հաւատքի ակունքներուն առաջնորդեց հայ անհատը:

Ան իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ հարկ եւ անհրաժեշտ էր ամէն գնով սատարել մեր ազգային հոգեւոր պետականութեան գործին. «համոզուած էինք, որ Հայկական հարազատ ոգիով տոգորուած Աւետարանական եկեղեցին իբրեւ հոգեւոր զօրաւոր ազդակ կարեւոր եւ կենսական դեր ունի կատարելիք ազգապահպանման ե ազգային վերաշինութեան մեծ գործին մէջ»: Խօսքի աւարտին ան ըսաւ. «Կ’ուխտենք շարունակել մեր առաքելութիւնը նուիրուած, եռանդով եւ խանդավառութեամբ, անսասան կերպով տարածելով Աստուծոյ խօսքը եւ Աւետարանի բարի լուրը մեր ազգակիցներուն եւ այլոց: Կ’ուխտենք լաւագոյնս կառավարել եւ տնտեսել մեր նախնիներու ձեռքբերումները»:

Ելոյթ ունեցաւ Րաֆֆի Մանտալեանին գործիքային խումբը, որ գեղեցկօրէն մեկնաբանեց փունջ մը հայկական ժողովրդային երգեր եւ ճազ եղանակներ՝ ճաշի ընթացքին:

Տեղի ունեցաւ «Ժառանգութիւն Հաւատքի, Սիրոյ եւ Ծառայութեան» խորագիրը կրող տեսերիզի ցուցադրութիւնը, որ վկայութիւններով կը խօսէր Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան գործունէութիւններու մասին:

Այնուհետեւ Հայկազեան Համալսարանի խնամակալութեան ատենապետ Դոկտ. Յասմիկ Պարանի ձեռամբ եւ յանուն Աւետարանչականին` պարգեւատրուեցաւ նախկին ատենապետ Տոքթ. Անի Տարագճեանը ութամեայ անձնուէր ծառայութեան համար:

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ ՄԱՀԱԵՄ-ի նախագահ վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի շնորհակալական խօսքով, Աւետարանչականի պարգեւատրումով եւ օրհնութեան աղօթքով, ապա տեղի ունեցաւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 100-ամեակի կարկանդակի հատումը:

Հուսկ, ընդգծենք թէ Լիբանանի մէջ տեղի ունեցող Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան հարիւրամեակի գործունէութիւններու ընթացքին հաւաքուած նուէրները պիտի յատկացուին Լիբանանի մէջ գործող Հայ Աւետարանական դպրոցներուն, իրենց կրթական առաքելութիւնը ամրապնդելու համար։ Վերջապէս՝ Ճաշկերոյթի իւրաքանչիւր հիւր ստացաւ 112 էջէ բաղկացած գունաւոր գրքոյկ մը նուիրուած ԱՀԱԸի հարիւրամեակին եւ անոր բեղուն պատմութեան: