Armenian Missionary Association of America

WEDNESDAY, APRIL 21, 2021: FAPC 🇦🇲 SUPPORTING POST-WAR ARMENIA JOIN IN PERSON: If you are in the Fresno, CA area on Wednesday, April 21, 2021, please join this panel discussion in person...

July 1, 2021 marks the 175th anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church. On January 18, 2021, it was communicated to you that in celebration of this ostensible milestone,...

CALLING ALL YOUNG PROFESSIONALS & FAMILIES WHO WANT TO HELP DISPLACED ARMENIANS FROM ARTSAKH WITH HUMANITARIAN NEEDS Join the Christian Life Committee this Saturday, April 10, 2021 from 1-2 PM (ET)...

First Session: 10:00 AM – 11:00 AM (ET)Second Session: 3:00 PM – 4:30 PM (ET) This virtual double session will be hosted by the AMAA and led by Lara Ghougasian-Bairamian, owner...

With extreme anxiety and deep concern we follow the current existential crisis in the Homeland and the alienation of cohesive dialogue , mutual respect and concession over a common cause. We...

Խոր անձկութեամբ եւ յուզումով կը հետեւինք Հայաստան Աշխարհի ներկայ ճգնաժամային անցուդարձերուն եւ իրարամերժ ոգիով արտայայտուած քաղաքական միտքերուն եւ ուղղութիւններուն: Իրազեկ ենք այն իրողութեան, որ արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին ոչ միայն Արցախեան...