Armenian Missionary Association of America

175th Anniversary of the Evangelical Church of Armenia Celebrations in the Homeland

Evangelical Church of Armenia’s HAYASA theatrical group presents the play “Hayrig” (Daddy) Depicting the Life of Rev. Aharon Shirajian, a savior of Armenian Orphans The final event of the Armenian Evangelical...

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

The Armenian Missionary Association of America and the2022 Banquet Co-Chairs, Mr. & Mrs. Vahram & Lucienne Aynilian,invite you to save-the-date and join us in October for the103rd AMAA Annual Meeting Banquet.Additional details...

Celebrating the 175th Anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church June 28 – July 12, 2022 We look forward to a memorable trip reflecting on and celebrating the impact...