Armenian Missionary Association of America

TO OUR CHILDREN IN ARMENIA & ARTSAKH Even though the Christmas season is still months away, the AMAA has already begun preparations to bring ‘Christmas Joy’ to children in Armenia and...

AMAA Boston Orphan & Child Care Committee Presents an evening of Wine Tasting, Food, Child Sponsorship Opportunities, and Silent Auction featuring Storica Fine Wines of Armenia, to raise funds for the...

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

Summer is a special time of year for people of all ages, especially children! AMAA Summer Camps provide an opportunity for children and teens to make new memories, build lifelong skills...

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, April 9, 2022, as we “LEARN + PRAY FOR ARMENIA + ARTSAKH” Register to join as Fellow Board Member,...