Armenian Missionary Association of America

A Tribute to District Mission Partners Empowering AMAA’s Global Mission By Elise Kalfayan “Empowering AMAA’s Global Mission,” the theme of the Armenian Missionary Association of America (AMAA) 103rd Annual Meeting Banquet,...

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

On behalf of the AMAA President and Executive Director, we welcome you to join the AMAA 102nd Annual Meeting Worship and Installation Service of the new board members on Sunday, October...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up