Armenian Missionary Association of America

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church’s Celebrations and Events in Armenia By Rev. L. Nishan Bakalian* It was a festive evening to mark the 175th anniversary celebration of the founding...

By Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO July 1, 2022 marks the 176th anniversary of, as the founders consciously called, the ‘Evangelical Church of Armenia’, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի: ‘Church’ is the body...

AMAA 103rd Annual Meeting and Related ActivitiesOctober 20-23, 2022

The Armenian Missionary Association of America and the2022 Banquet Co-Chairs, Mr. & Mrs. Vahram & Lucienne Aynilian,invite you to join us in October for the 103rd AMAA Annual Meeting Banquet. Click...