Armenian Missionary Association of America

Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության 103-րդ Տարեկան Ճաշկերույթը՝ Մեծ Տոնախմբություն Ֆլորենս Աւագեան Աճի եւ հսկայական նվաճումներով դար ապրելը բեկումնային իրադարձություն է, իսկ հարյուրամյա նշաձողը գերազանցելը՝ արդեն ուշագրավ հաղթանակ: Հոկտեմբերի 22-ի երեկոյան Ամերիկայի...

By Florence Avakian Reaching a century of growth and great achievement is considered a climactic milestone, but exceeding the 100 degree mark is a remarkable triumph. On Saturday evening, October 22,...

The celebration of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church is both an occasion for thanksgiving, and for finding the proper mirror to look into.  It is clear why we...

Artsakh is at Heart of AMAA Annual Meeting and Banquet By Phil Tavlian The Armenian Missionary Association of America (AMAA) emerged from the COVID-19 Pandemic of 2020 to hold an outstanding...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up