Armenian Missionary Association of America

Dear Friends, It does not have to be August 4 for Lebanon to suffer. Approaching a year and a half, Lebanon continues to face a sorrowful situation and deepening economic and...

Did you wonder what AMAA Executive Director/CEO, Mr. Zaven Khanjian did during his recent trip to Armenia, Artsakh, Lebanon, and Syria, despite worrying about COVID-19 safety measures or if the recent...

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, March 13, 2021, as we “Learn + Pray for Lebanon,” which will be led by AMAA’s Board Member and...

AMAA Holds 101st Annual Meeting Via Zoom Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) held its 101st Annual Meeting virtually via Zoom on Saturday, October...

MISSION: Raising Hope for Beirut Rev. Mike Mekredijian I’ve lived in 16 different homes. I’ve lived in 9 different cities. Each of the different locations have shaped key memories. My time in Lebanon from...

As we celebrate INTERNATIONAL YOUTH DAY around the globe, the AMAA would like to thank our youth in Lebanon for their tireless volunteering efforts in apportioning food parcels and non-edible relief...

Պէյրութի հզօր պայթումը, որ բազմաթիւ անմեղ Լիբանանցիներու կեանքը խլեց՝ իր ետին թողելով հազարաւոր վիրաւորներ, աւելի քան աւերիչ էր։ Անկախ այն իրականութենէն թէ արկած էր կամ կանխամտածուած ոճիռ, վնասը չափազանց ահռելի էր...