Armenian Missionary Association of America

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

Dear Friends, It does not have to be August 4 for Lebanon to suffer. Approaching a year and a half, Lebanon continues to face a sorrowful situation and deepening economic and...

Did you wonder what AMAA Executive Director/CEO, Mr. Zaven Khanjian did during his recent trip to Armenia, Artsakh, Lebanon, and Syria, despite worrying about COVID-19 safety measures or if the recent...

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, March 13, 2021, as we “Learn + Pray for Lebanon,” which will be led by AMAA’s Board Member and...