Armenian Missionary Association of America

Rebuilding After a Devastating Fire Members of the Armenian Evangelical Church in Anjar, Lebanon are hoping to rebuild their house of worship after a devastating fire caused substantial damage to the...

Barely recovered from the acts of war and completely overwhelmed by the unprecedented economic crisis, Syria is facing a new disaster – a deadly earthquake. On February 6, 2023, at 4:17...

Following the Armenian Evangelical Church’s 175th Anniversary commemorative events in Armenia, Armenian Missionary Association of America Executive Director/CEO Zaven Khanjian, along with his wife Sona, traveled to Istanbul on Friday, July...

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. -Matthew 25:40 Like many families experiencing similar situations...