Armenian Missionary Association of America

Տօնելու շատ բան կայ: ԱՀԱԸ-ի առաքելութեան շատ գնահատելի ձեռքբերումներու ժամանակաշրջան մըն է: Կեանքը նշելու ժամանակաշրջան մըն է: ԱՀԱԸ-ի 2023-ի փորձնակները (Interns) մեծ խանդավառութիւն ապրեցան հայրենիքի մէջ եւ իրենց առաքելութեան ընթացքին: 2023...

Thank you for joining us during AMAA’s Pray + Act For Artsakh, held on Artsakh Independence Day, Saturday, September 2, 2023. If you were unable to attend our virtual prayer event,...

AMAA Artsakh Holds Camp for Youth By Viktor Karapetyan, AMAA Representative in Artsakh They are trying to eliminate us, but we live and keep others alive… Life in Artsakh is different....

There is so much to celebrate. It’s a season of so many rewarding accomplishments all around AMAA mission. It’s a season to celebrate life. The 2023 AMAA interns experienced a passion...

AMAA 104th Annual Meeting Banquet to Celebrate Armenian Evangelical Education and Honor the Legacy of AMAA Benefactor Edward Avedisian By Phyllis Dohanian* As children we were often asked what we wanted...

Armenian Evangelical College Celebrates 100th Anniversary with a Memorable Weekend of Events in Los Angeles The Armenian Evangelical College located in Beirut, Lebanon is proud to commemorate its 100th Anniversary in...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up