Following the Armenian Evangelical Church’s 175th Anniversary commemorative events in Armenia, Armenian Missionary Association of America Executive Director/CEO Zaven Khanjian, along with his wife Sona, traveled to Istanbul on Friday, July 16, 2022, for a short mission field visit where they were welcomed by Rev. Kirkor Ağabaloğlu, Pastor of the Armenian Evangelical Church in Gedikpaşa. On Sunday, July 17, Mr. Khanjian participated in the Worship Service of the Armenian Evangelical Church in… Read More

AMAA Boston Orphan & Child Care Committee Presents an evening of Wine Tasting, Food, Child Sponsorship Opportunities, and Silent Auction featuring Storica Fine Wines of Armenia, to raise funds for the Orphan & Child Care Programs. 09 | 28 | 20226:30 – 9:00 PMWELLESLEY COUNTRY CLUB300 Wellesley AvenueWellesley, MA 02481 The committee, chaired by Susan Adamian Covo and Phyllis Dohanian, welcomes all to join in and appreciate all that we have by… Read More

By Rev. L. Nishan Bakalian* Early on Sunday morning, July 3, 2022, overseas visitors and local church members made their way to the north of Armenia, to the city of Stepanavan, to offer praises to God for his many blessings, particularly for a trio of observances: the dedication of the Armenian Missionary Association of America’s (AMAA) new Ministry Center, the dedication of the renovated Evangelical Church of Armenia (ECA) building, and most… Read More

AMAA-ի Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեանի ելոյթը Ստեփանաւանի նորակառույց Կեդրոնի բացման եւ վերանորոգուած Հայ Աւետարանական եկեղեցաշէնքի վերընծայման հանդիսաւոր պաշտամունքին։ Ուստի Աստուծոյ ընտրեալ սուրբերու եւ սիրելիներու պէս ձեր վրայ հագէք գութը, ողորմութիւնը, քաղձրութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնը, երկայնամտութիւնը, իրարու համբերելով եւ իրարու ներելով՝ եթէ մէկը մեկուն դէմ տրտունջ մը ունենայ. Ինչպէս Քրիստոս ձեզի ներեց, նոյնպէս ալ դուք: Եւ այս ամէն բաներուն վրայ սէրը հագէք որ կատարելութեան կապն է: Կողոսացիս 3. 12-14

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։ Հանդիպումը մեկնարկեց աղոթքով, փառաբանությամբ և Վերապատվելի Վահան Թութիկյանի կողմից  Հայ Ավետարանական եկեղեցու  պատմության տեսանյութի ցուցադրությամբ։

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from across the globe gathered for the second day of this anniversary weekend. Assembling in the Yerevan sanctuary of the Evangelical Church of Armenia on Saturday morning, July 2, 2022, the conferees were welcomed by the Senior Pastor of the Evangelical Church… Read More

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up