It is with deep sorrow that we share the sad news of the passing of Past AMAA Board Member Harry Balukjian on June 29, 2016 at home in Gaithersburg, MD. Harry was proud of his Armenian heritage and helped people and institutions in need in Armenia, the Middle East and beyond, through generous donations to the Armenian Missionary Association of America, while serving on the AMAA board for two decades. Mr. Balukjian… Read More

As we reflect on the tragic events which unfolded over the last week in the United States, we come to share the grief and pain that has been America’s. The AMAA would like to express condolences to all families who have suffered the loss of a loved one. Among the Lord’s many attributes found in the Bible, we see that God is a God of order, justice and He comforts those in… Read More

Last week, Rev. Kirkor Ağabaloğlu, Pastor of the Armenian Evangelical Church of Gedik Pasa, Istanbul was in Armenia, along with a delegation comprised of members of the committee for the construction and rehabilitation of Istanbul’s CAMP ARMEN (Kamp Armen), including engineer Nazareth Binatli, architects Aleen Pontioglu, Zhan Gavrilov, representative of the Hrant Dink Foundation, Delal Dink (Hrant Dink’s daughter) and benefactors Harout and Dalar Khorozoglus. They came to Yerevan to get acquainted with… Read More

On the occasion of the Armenian  Evangelical Church’s 170th Anniversary, the Armenian Evangelical Union of France published a special issue of their publication ‘Panpere’, which you can download from the provided links: Special Issue of Panpere -French & Armenian Special Issue of Panpere – Armenian On July 1, 1846 in Constantinople (current day Istanbul), a spiritual awakening of thirty-seven men and three women formed a Society of the Pious which led them to declare… Read More

10th Anniversary of ARMISS Conservatory On June 19, 2016, the Armenian Evangelical Bethel Church of Aleppo, Syria, hosted a memorable ceremony to celebrate the 10th anniversary of “Armiss” Conservatory. The event was held in the sanctuary of the Armenian Evangelical Bethel Church. Among the guests were clergy, lay leaders, Central Committee members, Directors of the Armenian Evangelical Schools, Board of Trustees of the Armenian Evangelical Churches, representatives of the various Armenian organizations… Read More

 Armenian Evangelical Holy Trinity Church: Pera, Istanbul (founded July 1, 1846) Հայաստանեայց Աւետարանական առաջին Եկեղեցիի քառասուն հիմնադիրներուն ստորագրած յայտարարութիւնը, Յուլիս 1, 1846-ին, Բերա, Կոստանդնուպոլիս    «Մենք, կր յարգենք եկեղեցական իշխանութիւնները։ Պատկառանքով կ՚ընդունինք հայրենի աւանդութիւնները՝ նահատակաց արիւնովը սրբագործուած։ Կը սիրենք Հայ ազգը բոլոր հոգիով. Խղճի ազատութիւնը սակայն, ամէն բանէ աւելի թանկագին կը համարենք, եւ թոյլ պիտի չտանք որ որեւիցէ իշխանութիւն, կամ աւանդութիւն, կամ հրաման խլէ մեր ձեռքէն Քրիստոսի Աւետարանը։» The signed declaration of the forty persons who founded the first ‘Evangelical Church of Armenia’ on July 1, 1846 in Pera, Constantinople  … Read More