Աւետարանական Շարժման Ընտիր Նորութիւններէն

Բենիամին Ժամկոչեան