Visit to Mission Field in Istanbul

Following the Armenian Evangelical Church’s 175th Anniversary commemorative events in Armenia, Armenian Missionary Association of America Executive Director/CEO Zaven Khanjian, along with his wife Sona, traveled to Istanbul on Friday, July 16, 2022, for a short mission field visit where they were welcomed by Rev. Kirkor Ağabaloğlu, Pastor of the Armenian Evangelical Church in Gedikpaşa.

On Sunday, July 17, Mr. Khanjian participated in the Worship Service of the Armenian Evangelical Church in Gedikpaşa, and shared a message in Armenian while Rev. Ağabaloğlu, translated to Turkish. The message was based on Matthew 5:14-16, “You are the light of the world.”

On Monday, July 18, Mr. Khanjian with his wife Sona, and accompanied by Rev. Ağabaloğlu, visited the Patriarchate of Istanbul where they were received by His Eminence Archbishop Sahag II Mashalian, Armenian Patriarch of Constantinople.

The guests congratulated His Eminence on his election as the Patriarch of Constantinople. Mr. Khanjian spoke about the celebratory events of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church held in Yerevan and remembered with gratitude the presence of Archbishop Nathan Hovhannisian, who delivered the congratulatory message of His Holiness Karekin II Catholicos of All Armenians. Mr. Khanjian also thanked the Patriarch for his message on the same occasion.

His Eminence once again congratulated the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church and emphasized the importance of preaching the Holy Bible in our times, as people sometimes have a negative attitude toward the Bible. He also emphasized the need to continue living our Christian faith by following the example of our grandfathers who experienced miracles with faith.

Mr. Khanjian referred to the reconstruction project of Camp Armen in Tuzla and expressed the desire of His Eminence’s moral support and blessing. His Eminence emphasized that the rightful owner of the institution is the Armenian Evangelical Community and, since it will be used by members of the Armenian community without religious discrimination, the work done would be of interest to the Patriarchal See and the Armenian Catholic Archdiocese. He also stated that he gave instructions for fundraising, and engagement in future plans.

Mr. Khanjian expressed his satisfaction that an inter-community understanding was formed for the realization of such a goal. He also emphasized that there were healthy inter-church relations in Istanbul, the result of which was the book about the Basic Principles of Christianity published in Turkish, Armenian, and English languages, the like of which has never been seen before. His Eminence gave copies of these books to the guests, as well as copies of his authored book “Yergu Ukhtavor” (Two Pilgrims). The guests expressed their gratitude for the hospitality and dialogue and bid farewell to His Eminence.

On the same day, Mr. Khanjian and his wife, Sona, accompanied by Rev. Kirkor Ağabaloğlu, visited Archbishop Boghos Lévon Zékiyan of the Armenian Catholic Archdiocese of Istanbul at Sourp Hovannes (St. John) Voskeperan mother church in Beyoğlu, Istanbul. Joining the guests was Father Vartan Kazanjian.

Matters relating to the Armenian community in Istanbul and the region were topics of discussion. Archbishop Zékiyan expressed support for the reconstruction of Camp Armen in Tuzla and affirmed the Church’s inclination to engage in the project. The guests thanked the Archbishop for welcoming them with a warm reception.

On July 18, Mr. and Mrs. Khanjian also visited the Hrant Dink School located at the Armenian Evangelical Church of Gedikpaşa in Istanbul. They interacted with the students in grades K-9 who presented a special performance of recitations and songs. It was a moving experience to see this island, a ghetto of national identity. These children and their school are equivalent to the “Youth Home of Istanbul” – children who are ‘cast out’ of the system, but warmly embraced by our Church in Gedikpaşa supported by the AMAA, where they come to know, learn, and realize their national identity, origin, and Christian faith.

On July 19, his last day in Istanbul, Mr. Khanjian along with his wife, Rev. Ağabaloğlu, Hrant Dink School children, teachers, and staff, as well as members of the Camp Armen Building Committee, representatives of the three Armenian denominations, and representatives of the Gedikpaşa Municipal Council visited Camp Armen. A bus was provided by the Municipal Council who invited the guests to share a meal with them following the visit. At the Camp, they reminisced Camp Armen and the two Hrants – Guzelian and Dink  ̶  and pledged to realize the dream of rebuilding the Camp for the youth and young adults of the community without discrimination. Turkish newspaper and TV reporters met the guests at the Camp and interviewed them.

“It was a very rewarding experience to embrace the legacy of Camp Armen, its heroes and heroines and the promise of a new community camp which will perpetuate that legacy and bring forth the promise of a new faithful generation of youth in Istanbul. AMAA, holding hands with the Armenian Apostolic and Catholic Churches, vows to support the rebuilding of the new camp for the benefit of community youth and young adults,” said Mr. Khanjian. May God bless the sweet memory of the past and the plans to rebuild the new Camp Armen in Istanbul.


AMAA-ի Գործադիր Տնօրէնը Կ’այցելէ Պոլսոյ Առաքելութեան Դաշտը

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի 175-ամեակի ոգեկոչման միջոցառումներէն ետք, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն՝ Զաւէն Խանճեան իր տիկնոջ Սոնայի հետ Ուրբաթ Յուլիս 16, 2022-ին մեկնեցաւ Պոլիս՝ կարճատեւ պաշտօնական այցի մը, ուր անոնց ողջունեց Կէտիկ Փաշայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի Հովիւ՝ Վեր. Գրիգոր Աղապալօղլուն։

Կիրակի Յուլիսի 17-ին, Պր. Խանճեան մասնակցեցաւ Կէտիկ Փաշայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի պաշտամունքին եւ իր պատգամը մատուց Հայերէն լեզուով, իսկ Վեր. Աղապալօղլու զայն թարգմանեց Թրքերէնի։ Պատգամը հիմնուած էր Մատթէոս 5. 14-16-ի վրայ՝ «Դուք էք աշխարհի լոյսը»։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18-ին, Պր. Խանճեան եւ իր կողակիցը Սոնա Խանճեան, Վեր. Աղապալօղլուի ընկերակցութեամբ այցելեցին Պոլսոյ Պատրիարքութիւնը, ուր անոնք սիրով ընդունուեցան Ն.Ս. Սահակ Բ. Մաշալեան Պատրիարքին կողմէ։ Ընդունելութեան ներկայ գտնուեցան նաեւ Պատրիարաքական փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան եւ Աթոռի Միջեկեղեցական Բաժնի Տեսուչ՝ Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան։

Պր. Խանճեան նախ շնորհաւորեց Նորին Ամենապատուութեան ընտրութիւնը, ապա շնորհակալութիւն յայտնեց ընծայուած ընդունելութեան համար։

Պր. Խանճեան գոհունակութեամբ անդրադարձաւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 175-ամեակին առթիւ Երեւանի մէջ տեղի ունեցած  հանդիսութեան եւ երախտիքով յիշեց, Գերշ. Տ. Նաթան Ս. Արքեպս. Յովհաննիսեանի միջոցաւ փոխանցուած Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնաբեր պատգամը, ինչպէս նաեւ Նորին Ամենապատուութեան շնորհաւորականը՝ որոնք ընդունուած էին մեծ ուրախութեամբ։

Նորին Ամենապատուութիւնը անգամ մը եւս շնորհաւորեց Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-ամեակը եւ ընդգծեց մերօրեայ պայմաններուն մէջ Սուրբ Գիրքի քարոզութեան կարեւորութիւնը, նկատելով որ մեր ապրած ժամանակներուն, մարդիկ երբեմն Սուրբ Գիրքի նկատմամբ մերժողական կեցուածք որդեգրելը սխրագործութիւն կը նկատեն։ Ան անդրադարձաւ, որ Սուրբ Գիրքի պատրաստակամութեամբ ընկալման ժամանակներուն մեր ժողովուրդը օրհնուելով օրհնուած է։ Ան մաղթեց, որ հաւատքով հրաշքներ ապրած մեր պապերուն օրինակը ընդգրկելով շարունակենք մեր Քրիստոնէական հաւատքի կեանքը։

Պր. Խանճեան, նաեւ անդրադարձաւ Թուզլայի Քէմփ Արմէնի վերակառուցման ծրագրին եւ յայտնեց, թէ կ՚ակնկալէին Նորին Ամենապատուութեան բարոյական աջակցութիւնը եւ օրհնութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնը ընդգծեց, թէ հաստատութեան իրաւատէրը Հայ Աւետարանական համայնքն էր եւ քանի որ ծրագիրը առանց դաւանական խտրութեան պիտի օգտագործուէր Հայ համայնքի անդամներու կողմէ, կատարուած աշխատանքը կ՚արժանանար Պատրիարքական Աթոռի եւ Հայ Կաթողիկէ Արքեպիսկոպոսարանի հետաքրքրութեան։ Նաեւ յայտնեց, թէ թելադրութիւններ ըրած էր կատարելի նուիրահաւաքման՝ ինչպէս նաեւ մատակարարութեան եւ վարչութեան համար մշակելի ծրագիրներու մասին։

Պր. Խանճեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց, թէ այսպիսի նպատակի մը իրագործման համար միջհամայնքային հասկացողութիւն մը գոյացած էր։ Ան նաեւ ընդգծեց, թէ Պոլսոյ մէջ կար միջեկեղեցական առողջ յարաբերութիւններ, որոնց արդիւնքը եղած էր Թրքերէն, Հայերէն եւ Անգլերէն լեզուներով հրատարակուած Քրիստոնէութեան Հիմնական Սկզբունքները պարունակող գիրքը, որուն նմանը ցարդ չէ տեսնուած։ Նորին Ամենապատուութիւնը այս գիրքէն, ինչպէս նաեւ իր հեղինակած «Երկու Ուխտաւոր» գիրքէն օրինակներ նուիրեց հիւրերուն։

Հիւրերը շնորհակալութիւն յայտնեցին ընծայուած հիւրասիրութեան եւ երկխօսութեան համար եւ հրաժեշտ առին Նորին Ամենապատուութենէն։

Նոյն օրը Պր. Խանճեան եւ իր տիկինը՝ Սոնան, Վեր. Աղապալօղլուի ուղեկցութեամբ այցելեցին Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ Համայնքի Արքեպիսկոպոս՝ Պողոս Լեւոն Զեքիեանին, Պէյօղլու քաղաքի Սուրբ Յովհաննէս Ոսկեբերան Մայր Եկեղեցիին մէջ։ Հիւրերուն միացաւ նաեւ Տէր Վարդան Քահանայ Գազանճեանը։

Անոնք քննարկեցին Պոլսոյ եւ տարածաշրջանի Հայ համայնքին վերաբերող հարցեր։ Արքեպիսկոպոս Զեքիեան աջակցութիւն յայտնեց Թուզլայի «Արմէն» ճամբարի վերակառուցմանը եւ հաստատեց Կաթողիկէ Եկեղեցիի հակուածութիւնը՝ ներգրաւուելու ծրագրին։ Հիւրերը շնորհակալութիւն յայտնեցին Գերապայծառին ջերմ ընդունելութեան համար։

Յուլիսի 18-ին Տէր եւ Տիկին Խանճեանները այցելեցին նաեւ Կէտիկ Փաշայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ գտնուող Հրանդ Տինքի անուան դպրոցը։ Անոնք շփում ունեցան մանկապարտէզէն 9-րդ դասարանի աշակերտներուն հետ, որոնք հիւրերուն ներկայացուցին ասմունքի եւ երգերու փոքրիկ յայտագիր մը։ Յուզիչ էր տեսնել այս փոքր կղզին՝ պարտադրուած ազգային ինքնութեան «Կէդդօ»ն։ Այս երեխաները ու անոնց դպրոցը կը յիշեցնէր եւ հաւասարազօր էր նախկին «Պոլսոյ Պատանեկան Տան»՝ Երեխաներ, որոնք «դուրս մնացած են» համակարգէն, բայց ջերմօրէն ընդգրկուած Կէտիկ Փաշայի մեր Եկեղեցիին կողմէ, որուն կ’աջակցի նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը։ Երեխաները այստեղ կը ճանչնան, կը սորվին եւ կը գիտակցին իրենց ազգային ինքնութեան, ծագումին եւ Քրիստոնէական հաւատքին։

Յուլիսի 19-ին՝ Պոլիս իրենց այցելութեան վերջին օրը, Պր. Խանճեան իր տիկնոջ, Վեր. Աղապալօղլուի, Հրանդ Տինքի անուան դպրոցի երեխաներուն, ուսուցիչներուն եւ անձնակազմին, ինչպէս նաեւ Քէմբ Արմէնի Շինարարութեան Յանձնախումբի անդամներուն, Հայ երեք յարանուանութիւններու ներկայացուչիներուն, եւ Կէտիկ Փաշայի Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներուն հետ այցելեցին Քէմբ Արմէն։ Քաղաքապետարանի կողմէ տրամադրուած էր յատուկ պաս մը, որոնք հիւրերուն հրաւիրեցին նաեւ ճաշի այցելութենէն ետք։ Ճամբարին մէջ անոնք վերյիշեցին «Քէմբ Արմէնը» եւ երկու Հրանդները՝ Կիւզէլեան եւ Տինք, եւ խոստացան իրականացնել ճամբարը՝ համայնքի երեխաներուն եւ երիտասարդներուն ընդհանրական ծառայութեան համար վերակառուցելու երազանքը։ Թրքական թերթերը եւ հեռուստալրագրողները ճամբարին մէջ հանդիպեցան հիւրերուն եւ հարցազրոյց ունեցան անոնց հետ։

«Յուզիչ փորձառութիւն էր զգալ Քէմբ Արմէնի ու անոր հերոսներու եւ հերոսուհիներու թողած ժառանգութիւնը եւ համայնքային նոր ճամբարի մը խոստումը, որ կը յաւերժացնէ այդ ժառանգութիւնը՝ յառաջ բերելով նոր, ինքնագիտակից, ազգային եւ հոգեւոր արժէքներու հաւատարիմ երիտասարդ սերունդ մը Պոլսոյ մէջ։ Աւետարանչականը իր ձեռքը կ’երկարէ Հայ Առաքելական եւ Կաթողիկէ եկեղեցիներուն, խոստանալով աջակցիլ նոր ճամբարի վերակառուցման աշխատանքներուն, ի շահ համայնքի երեխաներուն եւ երիտասարներուն» ըսաւ Պր. Խանճեան։

Թող Աստուած օրհնէ անցեալի քաղցր յիշատակը եւ Պոլսոյ նոր «Քէմբ Արմէն»ի վերակառուցման ծրագրերը։

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up